برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3057)

1-7-3-1-1 تست های تشخیصی211-7-3-1-2 بیماری زایی211-7-3-1-3 درمان211-8 تاریخچه درمانی گیاهان دارویی221-8-1 ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی231-8-2 شکل های مصرف گیاهان دارویی231-9 ویژگی های گیاهان دارویی مورد آزمایش231-9-1 گیاه درمنه231-9-1-1 ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه241-9-1-2 Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه c (3056)

علت بوجود آمدن این امواج، تخلیه های ناگهانی و غیرطبیعی گروهی از نورونهای مغزی می باشد. این دشارژها از گروهی از نورونها که تحت عنوان کانون حمله شناخته می شوند به گروه های دیگر انتشار Read more…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3055)

3-10- بررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده:303-11- راه اندازی و انجام PCR:313-12- واکنشPCR323-13- الکتروفورز محصول PCR:353-13-1- مواد و وسایل مورد نیاز:353-13-2- نحوه تهیه ژل اگارز و انجام الکتروفورز:353-14- تفسیر ژل الکتروفورز363-15- RFLP363-15-1- استخراج باند اصلی Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3054)

5-3 اثر تیمارهای آزمایشی بر چربی و پروتئین سرم ……………………………………………………………………………………………….766- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..787- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………79جداول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100فهرست جداول1: ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………..812: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………………….823: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی Read more…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3053)

3-1- جمع آوری و شناسایی Goniozus spp.203-2- پرورش آزمایشگاهی پارازیتوئید Goniozus spp. و کرم میوه خوار خرما213-2-1- پرورش کرم میوه خوار خرما213-2-2- پرورش زنبور پارازیتوئید223-3- بررسی زیست شناسی زنبورهای پارازیتوئید243-3-1- طول عمر زنبورهای نر و Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3052)

2-4- سویه های باکتری استفاده شده…………………………………………………………………………………………………………212-5- ناقل های استفاده شده………………………………………………………………………………………………………………………212-6-طراحی وسنتز ژن nsLTP2 برنج ایرانی……………………………………………………………………………………………..222-7- شرایط استریل کردن……………………………………………………………………………………………………………………….252-8-محیط کشت لوریا برتانی (LB)…………………………………………………………………………………………………………252-9- آنتی بیوتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………262-10- شرایط کشت و نگهداری سویه های باکتری اشرشیا کلی………………………………………………………………………262-10-1- طرز تهیه Read more…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3051)

2-2-2. دوران کودکی 192-3. نوجوانی 202-3-1. تئوری های نوجوانی 212-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی 222-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان 222-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان …………………………………………………….23 Read more…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3050)

4ـ2ـ انتساب سلسله های صوفیه به حضرت امیرالمومنین (علی علیه السلام)494ـ3ـ نقش مولانا درتقریب مذاهب524ـ4ـ عشق از نظر مولانا634ـ5ـ دین و انسانیت از دیدگاه مولانا664ـ6ـ محبت و ارادت مولانا به امیرالمومنین (علیه‌السلام)674ـ7ـ حضرت علی (علیه‏السلام) Read more…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3048)

3. ویژگیهای اخلاق فضیلتی در اندرزنامهها841.3.خوبی به خودی خود خوب است842.3. تأکید بر موضوع انسان853.3.تأکید بر رشد اخلاقی864.3. توصیهگری865.3. عدم تساوی مردمان876.3. تبیین انگیزه و عمل اخلاقی887.3. توجه به غایات898.3.صبغۀ دینی899.3. خوبی و بدی924. روایی Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3047)

فصل دوم: نسبت هنر با اخلاق34 1ـ ملاک تقسیم‌بندی دیدگاه‌ها35 1ـ1ـ ارتباط زیباشناختی35 1ـ2ـ نسبت ارزشی38 1ـ3ـ تحلیل و بررسی40 1ـ4ـ قرارداد اصطلاحات42 2ـ خودآیینی‌گرایی43 2ـ1ـ زیباگرایی43 2ـ2ـ خودآیینی‌گرایی میانه‌رو45 2ـ3ـ تحلیل و بررسی46 3ـ Read more…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3046)

2-3. مضمون سوم: تسبیحخطا محل یاب تعریف نشده.2-4. مضمون چهارم: تنزیه و پیراسته داریخطا محل یاب تعریف نشده.2-5. مضمون پنجم: سپاسگزاری212-6. مضمون ششم: اعترافخطا محل یاب تعریف نشده.2-6-1. اعتراف به شأن خداوندخطا محل یاب تعریف Read more…